Przebudzenie Duchowe - BLOG - UNIVERSE OF LIGHT
7 kwietnia 2018

Make Space For Your Higher Self – April And May Energies

The next month of the transformation process is behind us. A huge wave of energy reached the Earth, what for many people turned out to be very 'uncomfortable' as it pushed us to look deeper into ourselves, and to face our deeply rooted fears and ego programs. In the Universe everything do happen for a reason - even these seemingly unpleasant and difficult experiences. They are triggers that give us an opportunity to deepen self-knowledge, and then to be able to start creating our lives in full harmony with the highest good of the Soul.
7 kwietnia 2018

Zrób Miejsce Na Swoje Wyższe Ja – Energie W Kwietniu I Maju

Kolejny miesiąc procesu transformacji już za nami. Dotarła do nas potężna fala energii, która dla wielu osób okazała się być bardzo ‘niewygodna’, gdyż niejednokrotnie popychała nas do głębszego spojrzenia w siebie i stawienia czoła swoim najgłębiej zakorzenionym lękom i programom ego. We Wszechświecie nic nie dzieje się bez przyczyny – każde, nawet te pozornie przykre i trudne doświadczenia są po coś, są czynnikami które dają nam możliwość głębszego samopoznania, by następnie móc zacząć kreować swoje życie w pełnej zgodzie i harmonii z najwyższym dobrem Duszy.
22 marca 2018

What Is The Fifth Dimension?

What is The Fifth Dimension? Before you continue reading, close your eyes and take a deep breath in, …six, seven, eight, slowly breath out. Repeat this two or three more times. Welcome :), we can start the journey. There was a lot written, spoken and channeled about the Fifth Dimension as a new reality where we, as humans will be living when the transformation of our planet comes to the end.
22 marca 2018

Czym Jest Piąty Wymiar?

Dużo było przekazów i informacji dotyczących Marca 2018, które jednoznacznie wskazywały na to, że będzie on miesiącem przełomowym w całym procesie transformacji Ziemi z trzeciej do piątej gęstości. Dwie intensywne pełnie z których jedna jest już za nami, wczorajszy nów, przesilenie wiosenne, które będzie miało miejsce już za 2 dni, do tego wszystkiego możemy dołożyć jeszcze notoryczne
18 marca 2018

March Energies, Ascension Symptoms and ‘The Event’

There were lots of channelings and information regarding March 2018, which expressly stated, that it would be a breakthrough in the whole process of ascension of the Earth from the third to the fifth density. Two intense Full Moons, one of which has already taken place, yesterday’s New Moon, Spring Equinox, which is taking place in two days. On the top of that there are also notorious geomagnetic storms
18 marca 2018

Energie w Marcu, Symptomy Wzniesienia i ‘Zdarzenie’

Dużo było przekazów i informacji dotyczących Marca 2018, które jednoznacznie wskazywały na to, że będzie on miesiącem przełomowym w całym procesie transformacji Ziemi z trzeciej do piątej gęstości. Dwie intensywne pełnie z których jedna jest już za nami, wczorajszy nów, przesilenie wiosenne, które będzie miało miejsce już za 2 dni, do tego wszystkiego możemy dołożyć jeszcze notoryczne
20 lutego 2018

3 Ways To Enhance Your Intuition

Intuition is very often associated with a kind of supernatural power to foresee the future which is available to those chosen ones only. This conviction itself is in fact one of the factors which block your access to it. Intuition, inner
17 lutego 2018

3 Sposoby Na Rozwinięcie Intuicji

Intuicja często kojarzy nam się z rodzajem nadprzyrodzonej zdolności do wglądu w przyszłość która dostępna jest tylko dla wybranych. To przekonanie samo w sobie jest jednym z czynników, które blokują Ci do niej dostęp. Intuicja, wewnętrzne prowadzenie, prawdziwy Ty – określeń jest wiele
11 lutego 2018

What Is Spiritual Awakening?

A spiritual awakening is an internal process leading to your return to reality which is now being experienced by millions of people in the world. Gradually, step by step, commonly after being exposed to an impulse leading to a crack in some pattern in your life, you start to realize that until now you