Aktualny stan wychylenia fal Rezonansu Schumanna w Hz

 

Wykres dla strefy czasowej Tomsk (GMT+7)

Rezonans Schumanna